Δόση για εγγραφή Μέλους στο Αεραθλητικό Κέντρο Εκπαίδευσης Ελλάδας

Όροι εγγραφής

  1. Σε περίπτωση που δεν έρθετε ή ακυρώσετε προγραμματισμένη ρίψη αλεξιπτωτισμού τότε η πληρωμή εγγραφής σας στο Αεραθλητικό Κέντρο Εκπαίδευσης Ελλάδας δεν επιστρέφεται. Μόνο εάν το σωματείο έχει λάβει από εσάς έγγραφη ειδοποίηση μέσω email τουλάχιστον 5 μέρες πριν από την προγραμματισμένη ρίψη τότε είναι δυνατό να επαναπρογραμματιστεί εντός ενός έτους με την παραπάνω πληρωμή εγγραφής.
  2. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθούν ρίψεις λόγω οποιωνδήποτε απρόβλεπτων συνθηκών (π.χ. κακοκαιρίας, κτλ.) τότε το ποσό εγγραφής παραμένει στο σωματείο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί εντός ενός έτους.

 

Registration conditions

  1. In case of no-show or cancelation of a scheduled skydive the registration payment to the Aerosports Training Center of Greece is non-refundable. Only if the aeroclub receives your written notification via email at least 5 days prior to the scheduled skydiving date then your registration payment can be used to reschedule within one year.
  2. In case skydiving activities do not take place due to any unforeseen circumstances (e.g. bad weather, etc.) the registration payment can be used within one year.

Δόση για εγγραφή Μέλους
Κόστος 5 - 500 ευρώ