Φόρμα εγγραφής – Registration Form

 

Όροι εγγραφής

  1. Σε περίπτωση που δεν έρθετε για προγραμματισμένη ρίψη αλεξιπτωτισμού τότε η πληρωμή εγγραφής στο Αεραθλητικό Κέντρο Εκπαίδευσης Ελλάδας δεν επιστρέφεται.  Το παραπάνω δεν ισχύει μόνο σε περίπτωση που το σωματείο έχει λάβει από εσάς έγγραφη ειδοποίηση τουλάχιστον 5 μέρες πριν από την προγραμματισμένη ρίψη αλεξιπτωτισμού.
  2. Σε περίπτωση που δεν έρθετε για προγραμματισμένη ρίψη αλεξιπτωτισμού χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση τότε το σωματείο μπορεί να ζητήσει έως και πλήρη εξόφληση της εγγραφής και ετήσιας συνδρομής για τον επαναπρογραμματισμό της ρίψης.
  3. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθούν ρίψεις λόγω απρόβλεπτων συνθηκών (π.χ. κακοκαιρίας, κτλ.) τότε το ποσό εγγραφής παραμένει στο σωματείο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί εντός ενός έτους.

 

Registration conditions

  1. In case of no-show for a scheduled skydive the registration payment to the Aerosports Training Center of Greece is non-refundable. This can be waived only if the aeroclub has received your written notification at least 5 days prior to the scheduled skydiving date.
  2. In case of no-show for a scheduled skydive without prior notification the aeroclub reserves the right to request full payment for registration and yearly dues before rescheduling the skydive.
  3. In case of skydiving postponement due to unforeseen conditions (e.g. bad weather, etc.) the registration payment can be used within one year.

 

Στοιχεία πληρωμής – Payment data

Πληρωμή μέσω Eurobank - Payment via Eurobank